Mejeriforeningen repræsenterer den danske mejeribranche

Mejeriforeningen er det danske mejeribrugs brancheorganisation. Vi repræsenterer det danske mejeribrug med særlig fokus på vores medlemmer.

Pr. 1. juli 2009 er vi tilsluttet samarbejdet i Landbrug & Fødevarer. 

Viden og faglig ekspertise er vores vigtigste ressource til at skabe optimale udviklingsmuligheder for dansk mejeribrug. Dette praktiseres i samarbejde med Landbrug & Fødevarer, som dermed repræsenterer det brede landbrug og de største fødevareproducenter.

Tilslutningen til Landbrug & Fødevarer betyder, at hovedparten af de faglige medarbejdere nu er ansat direkte i hovedorganisationen, mens Mejeriforeningens arbejdsopgaver primært relateres til skolemælk, administration og varemærker.

Hvad laver vi?

Mejeriforeningen er en organisation med mange faglige ekspertiseområder, som alle bidrager til at opfylde vores mission. I det følgende har vi konkretiseret disse ud fra fire overordnede arbejdsområder.

Vi rådgiver og yder konsulentbistand 
Gennem viden og faglig ekspertise sikrer vi, at vores medlemmer får den bedste rådgivning og konsulentbistand. Vi overvåger det danske og udenlandske marked og sørger for, at vores medlemmer altid ved, hvad der rører sig inden for mejeribruget.

Vi udforsker mælkens potentiale 
Vi tager initiativ til og koordinerer grundlagsskabende forskning inden for veterinær- og råvareforskning samt mejeriforskning. Herigennem skaber vi ny viden, der giver branchen udviklingsmuligheder og gør os i stand til at rådgive forbrugerne om mælkens potentiale ud fra et fagligt, seriøst og nuanceret grundlag.

Vi gør vores indflydelse gældende
Vi er med under nationale og internationale forhandlingerne og går i direkte dialog med myndighederne. Herigennem sikrer vi, at det danske mejeribrug taler med én stemme både herhjemme og i udlandet.

Vi synliggør mælken 
Gennem kommunikation og marketing synliggør vi mælken, og sikrer det danske mejeribrug og dets produkter en høj status i danske og udenlandske forbrugeres bevidsthed

mælken.dk

Mælken.dk er oprettet i oktober 2012 af Mejeriforeningen.

Vi har etableret mælken.dk for at styrke og nuancere kendskabet til mælk og mejeriprodukter og deres betydning i den danske måltidskultur.

Det er primært borgere i Danmark, vi har tænkt sitet til – brugere og ikke-brugere af mælk og mejeriprodukter. Eksperter og faguddannede har vi løbende dialog med i andre fora, men alle er velkomne til at sende en mail til info@maelken.dk.

Som brancheorganisation repræsenterer vi mejeribrugets interesser, og det mener vi, at vi gør vi bedst og mest langsigtet ved at formidle lødig og nuanceret viden om mælk på et sagligt og videnskabeligt grundlag. Vi sætter fokus på mejeriprodukternes rolle i den menneskelige ernæring – altså på emner, der har at gøre med ernæring, sundhed og trivsel. For inspiration og opskrifter med mejeriprodukter, henviser vi til vores medlemsvirksomheders hjemmesider.

Den primære faglige kompetence bag mælken.dk repræsenteres af Merete Myrup Christensen, civilingeniør og ph.d. i biokemi og ernæring. Merete Myrup er ernæringschef i Landbrug & Fødevarer med ansvar for mejeriprodukter.

Finansiering

Mejeriforeningens budget er baseret på flere indtægtsforhold. De to primære indtægter er kontingent fra medlemmerne og tilskud fra Mælkeafgiftsfonden. Hertil kommer brugerbetaling på forskellige ydelser.

Tilskud fra mælkeafgiftsfonden
Mælkeafgiftsfonden bevilger midler til en række konkrete projekter efter ansøgning fra Mejeriforeningen. Dette kan eksempelvis være en generisk kampagne for mælk, ernæringsprojekter og forskningsforhold.

Læs mere om Mælkeafgiftsfonden »»

Brugerbetaling 
Brugerbetaling omfatter bl.a. landmænds betaling for konsulentydelser fra kvalitetsrådgivere vedrørende kvalitetsforhold på bedriften samt bistand ved udstillinger.

* Ud over anførte beløb administrerer Mejeriforeningen også indbetaling fra skoleelever for skolemælk. 

Øvrige indtægter
Vedrører bl.a. administration af forskellige fonde, som er tilknyttet Mejeriforeningen.